Hlasové aplikace na ZČU

     Na této adrese naleznete seznam hlasových aplikací, které byly vytvořeny na Katedře kybernetiky, oddělení umělé inteligence. Hlasové aplikace využívají technologii společnosti SpeechTech, s.r.o.. Předvolba Západočeské univerzity v Plzni je (+420) 377 63 xxxx nebo mobilní (+420) 726 91 xxxx.

Hlasová aplikace Telefonní číslo
Výsledky přijímacích zkoušek na ZČU v Plzni (english version) 8800
Přihlašování studentů na zkoušky 8801
Aktuální zpravodajství ze zpravy.idnes.cz
Vyzkoušejte a přidejte výjimku ZDE
8805
Automatická telefonní spojovatelka (interní aplikace na KKY) 8808
Automatická telefonní spojovatelka pro celou ZČU - pilotní provoz 1111
   
Bezplatné hovory (telefonování zdarma - neplaťte za Vaše hovory) 8809
Demo - automatické rozpoznávání řeči (ASR) 4944
Demo - dialog manager ---

    Výzkum hlasových dialogových systémů se opírá o bohaté zkušenosti pracoviště oddělení umělé inteligence získané v oblasti automatického rozpoznávání mluvené řeči (ASR) a hlasové syntézy (TTS). Výzkum hlasových dialogových systémů je zaměřen především pro potřeby telefonních aplikací, tzv. IVR systémů. Jednodušší hlasové telefonní aplikace mohou komunikovat s uživatelem podle zápisu dialogu napsaném v jazyce VoiceXML, s jehož pomocí vývojář hlasové aplikace může nadefinovat průběh dialogu, gramatické struktury popisující množinu rozpoznávaných frází pro každou jednotlivou fázi dialogu a přehrávání textů - obdržených například dotazem do databáze aplikace - hlasovou syntézou.

    Popis jazyka VoiceXML, zajímavé odkazy, specifikace a demo verze programu Interpret VoiceXML nalaznete zde.

    Příkladem hlasové aplikace, která je postavena na uvedeném řešení a je provozována katedrou kybernetiky na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) již od roku 2000, je hlasový informační systém informující zájemce o studium na ZČU o výsledcích jejich přijímacího řízení - Výsledky přijímacích zkoušek (english version). Další zajímavou aplikací uvedenou do provozu v 05/2004 je možnost přihlásit se na zkoušky pomocí telefonu - Přihlašování studentů na zkoušky. Tato aplikace vznikla jako diplomová práce na KKY - Petr Žák (2003/2004).Copyright © Luboš Šmídl & ui.zcu.cz počítadlo.abz.cz

Valid HTML 4.0! Valid CSS!