Bezplatné hovory - 726 918 809


Jak volat zdarma?

Jednoduše... :-)

Zavolejte na číslo 726 918 809 a vyčkejte, než automat telefon odmítne. Obvykle to dvakrát zazvoní a pak se ozve obsazovací tón. Máte vyhráno. Nyní počkejte, automat Vám zavolá zpět. Jakmile hovor přijmete, budete požádáni, aby jste zadali číslo druhého účastníka. Číslo "vyťukejte" na klávesnici telefonu (DTMF). Používejte číslo bez mezinárodní předvolby, tj. 9 čísel.
     Pokud druhý uživatel hovor přijme, jste spojeni. Pokud má obsazeno, nebo hovor nepřijímá, budete o tom informováni. V případě úspěchu si vyslechnete upozornění, že Váš hovor je nahráván. To je vlastně ten důvod, proč platíme za Vaše hovory.
     Nyní můžete celých 15 minut prohovořit. Přibližně 30 sekund před vypršením limitu budete upozorněni, že se hovor ukončí. Vy ale samozřejmě můžete skončit třeba po 5 minutách...

Upozornění

     Každý uživatel služby "Bezplatné hovory" musí souhlasit s následujícím upozorněním:

Upozorňujeme, že Váš hovor bude nahráván a zpracován pro účely výpočtu statistik výskytu slov v běžném hovoru, které budou využity ve výzkumném projektu řešeném na Západočeské univerzitě v Plzni. Záznam ani přepis nebudou využity k identifikaci volajících. Maximální délka hovoru je 15 minut. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, zavěste.

Pokud nesouhlasíte s tím, že Váš hovor bude nahrán, máte smůlu a nemůžete bohužel službu "Bezplatné hovory" využívat.

FAQ

     Při zadávání čísla druhého uchazeče hovor náhle skončil.
     Telefonní číslo druhého uchazeče musí být zadáno během 30-ti sekund po vyzvání. Mějte číslo, na které chcete volat, po ruce.
Další možnost je, že Váš telefon nepodporuje DTMF tóny (tónové vyzvánění). Z aparátů využívající pulsní vytáčení bohužel nelze volat (ale ty snad už skoro nikdo nemá :-)

     Vždy, když chci využít službu bezplatné hovory, slyším obsazovací tón.
     Ano, to je možné. Máte smůlu, vždy když to zkoušíte, jsou již všechny linky obsazené (je jich bohužel omezený počet).

     Je nějaké omezení pro volání?
     Není, resp. můžete zvolit jakékoliv pevné nebo mobilní číslo v ČR.

     K čemu budou sloužit nahrané hovory?
     Nahrávky budou využity k výzkumu přirozeného jazyka a pro konstrukci systémů rozpoznávání mluvené řeči (ASR - Automatic Speech Recognition), konkrétně pro tvorbu akustického a zejména jazykového modelu. Vaše nahrávky se v žádném takovém systému nikdy neobjeví, pouze na jejich základě budou vytvořeny potřebné statistické modely.

Leták

     Nabídněte tuto službu také přátelům a kamarádům ... pošlete jim odkaz na tuto stránku, nebo můžete vytisknout následující leták (oboustranně) a rozdat. Děkujeme!


Copyright © kontakt & ui.zcu.cz počítadlo.abz.cz

Valid HTML 4.0! Valid CSS!