Náměty a připomínky / Suggestions and Comments
Hlasové aplikace na ZČU / Voice applications at UWB


 Email odesílatele / Sender e-mail:
 

 Text :