Telefonní informační systém o výsledcích přijímacích zkoušek na ZČU v Plzni

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování] [Počet dotazů dle fakult]

 

Západočeská univerzita v Plzni jako jediná vysoká škola v ČR poskytuje svým uchazečům o studium doplňkovou možnost získání informací po telefonu o vykonané přijímací zkoušce. Vedle možnosti získat zprávu o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách ZČU, lze potřebnou informaci získat též pomocí telefonu. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně. Po vytočení telefonního čísla 377 63 8800 (726 91 8800) automat formou nápovědy vyzve syntetickým hlasem k zadání potřebných identifikačních údajů, a pak z informačního serveru univerzity přečte všechny v dané chvíli dostupné údaje o výsledku přijímací zkoušky.

Jak systém funguje?

Technické řešení systému vyžaduje počítač, který je připojen k počítačové síti a zároveň prostřednictvím speciální karty k telefonní síti, takže může obsluhovat najednou i několik telefonních hovorů. Základem systému je interpreter jazyka VoiceXML vybavený modulem TTS (text-to-speech - hlasová syntéza textu na řeč) a modulem rozpoznávání souvislé mluvené řeči. Tento jazyk je snadno modifikovatelný, rozšířitelný a lze jej dynamicky generovat např. pomocí serverového skriptovacího jazyka PHP jako tomu je v našem případě.. Načtený VoiceXML dokument je zpracován interpreterem, jeho obsah pak přenesen k uživateli syntetickým hlasem. Uživatel zadává informace resp. ovládá systém buď tónovou volbou nebo hlasovým povelem. VoiceXML interpreter tedy komunikuje s moduly, které umí obsluhovat telefonní hovor, "poslouchat" tónovou volbu, rozumět hlasovému povelu a převést libovolný text na řeč. Vývoj systému pro čtení údajů z informačního serveru umělým hlasem byl vyvinut ve spolupráci Centra aplikované kybernetiky, Katedry kybernetiky na FAV ZČU a firmy SpeechTech, s.r.o. .

graf

V roce 2003 systém podporoval šest hovorů současně (3xBRI - euroISDN). Tyto linky byly připojeny pomocí telefonních karet AVM FRITZ! a AVM ISDN controller C2. Karty byly instalovány v 2xCPU PC, kde také běžel již zmiňovaný VoiceXML Interpreter. Po zkušenostech z přechozích let, kdy jsme využívali vlastní webový server (2001) nebo studentský server JUMBO (2002), jsme letos využili služeb CIVu a umístili dokumentový server tam.

Výsledky a statistiky za rok 2003

Přijímací zkoušky na Západočeskou univerzitu v Plzni probíhaly od května 2002 a první výsledky byly k dispozici 16. června 2003. Služba byla nabídnuta studentům na fakultě aplikovaných věd, elektrotechnické, strojní, ekonomické, pedagogické a humanitních studií. V období od 16. června 2002 do 31. července 2002 telefonní systém zpracoval 3513 hovorů. Pravděpodobně z důvodu, že uchazeči nebyli dostatečně informováni, že budou komunikovat s "úmělým systémem", systém zaznamenal 863 hovorů bez zadání identifikačního údaje (univerzitního čísla). U ostatních hovorů (2650) se uživatel uspěšně zaregistroval, z toho v 93,4% na první pokus (v ostatních případech byl po nápovědě vyzván k opětovnému zadání). Uživatelé mohli systém ovládat, resp. zadat univerzitní číslo, buď pomocí klávesnice telefonu, nebo hlasem. Tónovou volbu využili v 74% případů, hlas sloužil jako vstup ve 26% případů.

Celkové výsledky za období 10.06.2003 do 31.07.2003 pro celou ZČU
Celkem hovorů 3513
Počet "zaregistrovaných" uživatelů 2650
Počet registrací "na poprvé" 2474
Poměr vstupů DTMF:hlas 74%:26%
graf

Za zmínku ještě stojí den 27.6.2003, kdy bylo zveřejněno nejvíce výsledků. Během celého dne automat vyřídil 657 dotazů. Konkrétně od 19:00 do 20:00 to bylo 88 dotazů. V tomto čase bylo plně využito všech 6 telefonních linek, kdy jeden hovor následoval další.

Počet dotazů dle jednotlivých fakult (10.06.2003 - 31.07.2003)

fakulta počet dotazů
FAV 547
FEL 242
FST 58
FHS 632
FPR 288
FPE 609
FEK 586

Poděkování

Na tomto místě by bylo správné poděkovat osobám, které se podíleli na zdárném chodu celého systému. Asi zde není prostor vyjmenovat každého konkrétně, proto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, děkuji. Na druhou stranu musím alespoň zmínit klíčové postavy, bez jejichž přispění by celý projekt nefungoval, nebo nefungoval tak dobře - Petr Jůza (VoiceXML & PHP & MySQL) a kolegům z CIVu (Tomáš Kotouč, Petr Grolmus, Jakub Urbanec) za přípravu, udržbu a pomoc s webovým serverem a připojením k univerzitní databázi. A samozřejmě také Katedře kybernetiky a firmě SpeechTech za zapůjčení potřebného HW a SW vybavení.

Podrobnější informace, dotazy a připomínky: Luboš Šmídl ( smidl @ kky . zcu . cz )

Počet dotazů dle fakult

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]

graf

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky za rok 2003] [Poděkování]


Copyright © Luboš Šmídl & UI.ZCU.CZ

Valid HTML 4.0!