Přihlašování na zkoušky přes telefon

     Pro studenty ZČU byla na KKY vytvořena aplikace, pomocí které se mohou přihlásit nebo odhlásit na zkoušky přes telefon. Doposud se bylo možné přihlásit na zkoušky většinou pouze přes webové rozhraní na adrese http://stag.zcu.cz/zkousky. Možnost přihlásit se na zkoušky přes telefon je od 3.5. 2004 a tato služba je spuštěna v testovacím provozu na telefonním čísle 377 63 8801 (726 91 8801).

Jednotlivé části aplikace :

  - schéma ovládání
  - zadání uživatelského jména a hesla
  - přihlášení na zkoušku
  - odhlášení ze zkoušky
  - informace o zkouškách

Uživatelské jméno a heslo

     Po zavolání na uvedené telefonní číslo budete vyzváni k zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Jako uživatelské jmého zadejte své osobní číslo studenta, kde první písmeno (fakulta) nahradíte číslicí podle následující tabulky. Vstup ukončete stiskem tlačítka #.

Fakulta První písmeno v osobním čísle Číslice pro nahrazení
FAV A 1
FEL E 2
FF (FHS) F 3
FEK K 4
FEK L 5
FPE P 6
FPE Q 7
FPR R 8
FST S 9
UUD U 0

     Heslo pro přihlašování přes telefon musí obsahovat pouze numerické znaky. Pokud je stále vaším heslem x a rodné číslo, při zadávání vynechte písmeno x a zadejte číslice vašeho rodného čísla bez lomítka. Zadání hesla potvrďte stiskem tlačítka #.

Po úspěšném přihlášení se dostanete do hlavní nabídky, kde si můžete vyberat jednu z následujících možností :

  - přihlášení na zkoušku
  - odhlášení ze zkoušky
  - informace o zkouškách

Pokud budete kdykoliv potřebovat nápovědu, stiskněte * nebo řekněte po zaznění tónu nápověda.

Přihlášení na zkoušku

     Po vybrání možnosti přihlášení na zkoušku vám nejprve budou přečteny předměty, které máte zapsané na daný rok a zároveň mají vypsaný alespoň jeden termín zkoušky. Výběr předmětu provedete tak, že po přečtení předmětu řeknete ano nebo zmáčknete číslici 1. Při hlasovém ovládání mluvte vždy až po zaznění tónu. Pokud se nacházíte v hlučném prostředí, použijte pro ovládání systému tlačítek telefonu.
     Poté stejným způsobem vyberete termín dané zkoušky a vybraný termín potvrdíte buď stiskem klávesy 1 nebo hlasovým povelem potvrdit. Pro urychlení výběru předmětu a výběru termínů zkoušky můžete použít hlasové povely další a zpět nebo DTMF tóny 6 a 4. Všechny dostupné hlasové příkazy a jejich odpovídající DTMF tóny jsou uvedeny v následujícím schématu.

Odhlášení ze zkoušky

     Pro odhlášení je výběr předmětu/termínu proveden stejným způsobem jako při výběru předmětu u přihlašování na zkoušku. Pro urychlení a přeskakování v nabízených termínech pro odhlášení platí stejná pravidla jako u přihlášení na zkoušku. Odhlášení provedete po rekapitulaci stiskem DTMF tónu 1 nebo hlasovým povelem odhlásit.

Informace

     V této části dialogu vám bude poskytnut kompletní přehled jak o zkouškách, na které jste již přihlášeni, tak i o zkouškách, kde ještě nemáte vybrán žádný termín. Dále jsou prezentovány předměty, na které není vypsán žádný termín zkouškys. U naplánovaných zkoušek je uvedeno místo, čas a případná poznámka. Po přečtení všech informací budete automaticky (případně po stisknutí jakéhokoliv tlačítka - tedy kromě * = nápověda) přesměrováni do hlavní nabídky.

Download

     Leták obsahující jednoduchý návod a schéma celého dialogu si můžete stáhnout ZDE.

Připomínky

     Jestliže máte jakýkoliv konstruktivní návrh, připomínku či myšlenku jak vylepšit naši aplikaci, zanechte nám vzkaz zde.

Copyright © Luboš Šmídl & ui.zcu.cz

Valid HTML 4.0! Valid CSS!